INSAMLING AV INFORMATION
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på hemsidan genom cookies och pixlar. De personuppgifter som Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.
 
ANVÄNDNING AV INFORMATION
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte har invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
 
Uppgifterna kan även komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring. Samt för att förbättra hemsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Syftet att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.
 
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
 
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
 
Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
 
Om hela eller delar av Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 
Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
 
E-HANDELSASPEKTER
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad .
 
Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
 
UTLÄMNANDE AV INFORMATION TILL TREDJE PART
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.
 
Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.
 
Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
 
Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.
 
INFORMATIONSSÄKERHET OCH -SPÅRNING
Genom att godkänna Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs webbplats (husqvarnabutiken.se) samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs webbplats (husqvarnabutiken.se) försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
 
METODER FÖR ATT AVSLUTA PRENUMERATION
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffär sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.
 
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
 
SAMTYCKE
Genom att godkänna Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
 
HUR TAR MAN BORT COOKIES?
Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång Husqvarnabutiken/Skara Symaskinaffärs webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.
 

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.